Impalntologia

Dentysta Ruda Śląska
Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia. Implantoprotetyka stomatologiczna -Dentysta Ruda Śląska .

Widok do druku:

Dentysta Ruda Śląska